Kísérletezni kezdtünk

Az elmúlt évek során több alkalommal volt szerencsém kémiatanárok számára szakmai továbbképzéseket tartani. Ezen foglalkozások lényeges eleme olyan kísérletezési technikák megmutatása, amelyek valamelyest könnyebbé tehetik a tanórai vagy szakköri foglalkozások szemléletesebbé tételét. Közismert tény, hogy a kémiaszertárak egyre nehezebb helyzetben vannak, egyre hiányosabb a felszereltségük, így a kísérletezés sok helyen már-már csak fogalom.

A továbbképzések során többször elhangzott az az igény, hogy jó lenne, ha nem csak a kísérletek leírása lenne elérhető, hanem valamilyen fényképekkel, esetleg videóval kiegészített segédanyagok is lennének.

Ezen igényeket szem előtt tartva, négy tanítványom segítségével hozzáláttunk egy olyan segédanyag összeállításához, mely tanulói és demonstrációs kísérleteket egyaránt tartalmaz, kiegészítve munkalapokkal, fényképekkel, videofelvételekkel és a biztonságos munkavégzést lehetővé tevő információkkal.

Azzal természetesen tisztában vagyunk, hogy nagy munkába fogtunk, de egyszer csak el kell készíteni. 🙂

Reklámok